Om Dal IL BMX

Tanken om Dal IL BMX ble til under høsten 2018, der arbeidet med å finne en rett lokasjon ble iverksatt av to ildsjeler som ønsket å få til et bredere og helt nytt idrettstilbud i kommunen.

Dal IL sa ja til å støtte et slikt prosjekt, mye pga at vi ønsket å utvide idrettsparken med flere tilbud en det vi hadde.

Eidsvoll Kommune har mange idrettstilbud for lagidrett, men meget få tilbud til dem som ønsker å delta i en idrett med enkeltindividet i fokus. En BMX-bane i kommunen ville danne grunnlaget for at mange barn og unge kunne oppdage BMX sporten som sin idrettsgren.

1. Januar 2020 ble Dal IL BMX offisielt tatt opp som medlem i særforbundet Norges Sykkelforbund, gren BMX.

Hva Dal IL BMX tilbyr

Dal IL BMX skal være klubben der barn og ungdom får utfordringer og mestring som de kan vokse på.

I tillegg skal anlegget vårt fremstå på en estetisk og god måte, muligheten til at dette kan bli den nordligste fullverdige BMX-racing banen i Norge er absolutt til stede.

Basert på erfaringer vil denne bli godt besøkt da spesielt med tanke på alle barn som bor i umiddelbar nærhet til idrettsparken.

Det er her viktig at alle har respekt for banene, bruker riktig utstyr og forholder seg til de retningslinjene som gjelder til enhver tid.

Vi håper jo at vi våren 2021 vil komme igang med ordinære treninger igjen for både store og små, for å benytte BMX banene og samtidig være forsikret må man tegne medlemskap i Dal IL.

Treningstider vil vi komme tilbake til når våren gjør sin ankomst.

Medlemsskap

Ønsker du å kjøre BMX? Les mer om medlemsskap i Dal IL