Om Dal IL BMX

Tanken om Dal IL BMX ble til under høsten 2018, der arbeidet med å finne en rett lokasjon ble iverksatt av to ildsjeler som ønsket å få til et bredere og helt nytt idrettstilbud i kommunen.

Dal IL sa ja til å støtte et slikt prosjekt, mye pga at vi ønsket å utvide idrettsparken med flere tilbud en det vi hadde.

Eidsvoll Kommune har mange idrettstilbud for lagidrett, men meget få tilbud til dem som ønsker å delta i en idrett med enkeltindividet i fokus. En BMX-bane i kommunen ville danne grunnlaget for at mange barn og unge kunne oppdage BMX sporten som sin idrettsgren.

1. Januar 2020 ble Dal IL BMX offisielt tatt opp som medlem i særforbundet Norges Sykkelforbund, gren BMX.

Hva Dal IL BMX tilbyr

Dal IL BMX skal være klubben der barn og ungdom får utfordringer og mestring som de kan vokse på.

I tillegg skal anlegget vårt fremstå på en estetisk og god måte, muligheten til at dette kan bli den nordligste fullverdige BMX-racing banen i Norge er absolutt til stede.

Basert på erfaringer vil denne bli godt besøkt da spesielt med tanke på alle barn som bor i umiddelbar nærhet til idrettsparken.

Det er her viktig at alle har respekt for banene, bruker riktig utstyr og forholder seg til de retningslinjene som gjelder til enhver tid.

For å benytte BMX banene og samtidig være forsikret må man tegne medlemskap i Dal IL.

Medlemsskap

Ønsker du å kjøre BMX? Les mer om medlemsskap i Dal IL

Treningstider

Vi trener hver tirsdag fra 18-19 og torsdager fra 17:30-18:30 fom. 6. september 2022, og de aller minnste tar vi imot torsdager fra 17:30-18:30

Ta gjerne kontakt via facebook, dersom det er noe du lurer på ifm. trening - Ta kontakt her!

Verv

Vi ønsker alltid engasjerte foreldre, er det noe du har lyst og bidra med, ta gjerne kontakt!