Politiattest

Hvorfor kreves det politiattest? 
Idretten krever fremvisning av politiattest uten anmerkninger fra alle personer over 15 år som utfører oppgaver som innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming. Det gjøres for å bidra til at slike oppgaver kun utføres av skikkede personer, gjennom at personer som kan utgjøre en risiko for overgrep eller skadelig innflytelse forhindres fra å påta seg slike oppdrag.

Hvem omfattes av ordningen? 
Ordningen omfatter både ansatte og frivillige over 15 år, og gjelder uansett om personen får lønn for oppgavene som utføres eller ikke. Det avgjørende er i hvilken grad oppgavene vedkommende skal ha innebærer et ansvars- eller tillitsforhold overfor mindreårige eller personer med utviklingshemming.

Trenere, instruktører, lagledere med direkte kontakt med mindreårige eller personer med utviklingshemming, vil alltid ha et ansvars- eller tillitsforhold og være omfattet av ordningen. For andre oppgaver må idrettslaget foreta en konkret vurdering av oppgavene som skal utføres. Er det tvil om det skal innhentes politiattest skal idrettskretsen kontaktes.

Søknadsprosedyre
Den som plikter å fremlegge politiattest, må selv sende søknaden til politiet. Innhenting av politiattest er gratis. Dette kan gjøres elektronisk for alle, men for de mellom 15 og 18 år må det vedlegges en fullmakt fra foresatte. Når det søkes om politiattest, må det vedlegges en bekreftelse fra idrettslaget på at det foreligger et behov for politiattest. (Kontakt Daglig leder i Dal IL)

Politiattesten skal fremvises den ansvarlig for politiattest eller dens vara. Det bekreftes så i klubbens medlemsregister at politiattest er fremvist. Attesten skal ikke oppbevares av Dal IL, og dens innhold er konfidensiell informasjon. 

Bekreftelse fra klubben skal legges ved søknad om politiattest.

Ta kontakt med Daglig leder i Dal IL for vedlegg til politiattest:
John Kr. Paulsen / Telefon 91 19 36 36 / E-post: leder@dalil.no

Mer info. 

https://www.politiet.no/tjenester/politiattest/politiattest-sok-pa-nett/

Tilbake