Styret i Dal IL for inneværende periode består av følgende personer:

Styreleder: John Gunnar Johnsrud (styreleder@dalil.no)
Nestleder: Jane Bringsvor Jensen

Styremedlemmer:
Desiree Arntzen
Stine Glibstrup (Sportslig leder BMX)
Hans-Georg Selmer (Sportslig leder Bordtennis)
Hans Trygve Løvstad
Linda T. Sørensen Westgaard

Varamedlemmer:
Randi Martinsen
Christian Arntzen
Kjell Limseth

Kontrollutvalg:
Katrine Langli
Widar Engebretsen

Valgkomite:
Kamal Abdullah (leder)
Jamila Klidou
Dan Nicolas Nordal

Varamedlem: Svein Bråtasæter