Dal IL - sammen er vi sterkere!

Dal IL skal være en ledende klubb innenfor fair play. Vi ønsker å møte alle positivt og imøtekommende. Vi skal være åpne for alle typer samarbeid som kan komme medlemmene til gode.

Dal IL skal ha et godt forhold til våre samarbeidspartnere, naboer til idrettsparken og motstandere på banen. Vi skal sette fair play foran resultat og alle besøkende til Dal Idrettspark skal føle seg velkomne og godt ivaretatt.

Les klubbhåndboka vedlagt under.