Mestring – Raushet - Respekt

1. Formål

Formål med sportsplanen til Dal IL er å bruke den som et verktøy, slik at alle involverte i klubben til enhver tid er oppdatert i forhold til de felles retningslinjer som gjelder for den sportslige aktiviteten i klubben. Sportsplanen bygger på Norges fotballforbunds retningslinjer og Dal IL sine mål, visjoner og verdier. Alle i Dal IL skal etterleve sportsplanen, og ingen kan eller skal sette seg over sportsplanen. Sportsplanen skal være et levende dokument, som skal evalueres årlig og tilpasses etter gjeldende forutsetninger.

2. Verdigrunnlag


Dal ILs verdier utgjør grunnlaget for klubbens virksomhet og er i så måte retningslinjer for alt vi gjør, og for hvordan vi skal være med og mot hverandre. Vi skal legge til rette for mestringsfølelse for hver enkelt spiller, på alle nivåer i klubben. Verdigrunnlaget skal fremme trivsel og Fair Play (god sportsånd). Fair Play handler i korthet om hvordan vi oppfører oss mot andre både på og utenfor banen. Se NFFs side for mer informasjon https://www.fotball.no/fotballens-verdier/fair-play/
«MESTRING – RAUSHET – RESPEKT» Mestring - Er viktig for både idrettsglede, motivasjon og trivsel. Mestring handler i stor grad om gleden over å få til noe og utvikle seg både som idrettsutøver og menneske. Noe som igjen er med på å styrke opplevelsen av stolthet og tilhørighet. Raushet – I Dal IL skal alle bli sett, hørt og inkludert, og vi skal strebe etter å anerkjenne hverandre og akseptere ulikheter. Det handler om å bry seg, det handler om å hjelpe hverandre til å bli den beste utgaven av seg selv og det handler om å inkludere og involvere alle i felleskapet. Respekt - Å respektere hverandre er en del av alminnelig høflighet, både overfor gamle og unge, barn og voksne, fattige og rike. Det gir oss et mer menneskeverdig samfunn.

3. Visjon


«SAMMEN ER VI STERKERE» Sammen er vi sterkere! For idrettsglede, for morgendagens superhelter, for realisering av drømmer og for et trygt og godt nærmiljø. Glede skaper engasjement, det skal være gøy å spille fotball og det skal være gøy å engasjere seg i morgensdagens helter. Vi er avhengige av hverandre, sammen er vi med på å skape samhold og trygghet for barn og unge. Bry deg, engasjer deg i klubbens arbeid.

4. Verdisett


Barnefotballen (6-12 år) i Dal IL skal basere sine aktiviteter på fem grunnprinsipper. Likhetsprinsippet Alle barn skal ha like muligheter til å utvikle sine ferdigheter på treninger og i kamp, uavhengig av hvilke forutsetninger de måtte ha. Alle skal i størst mulig grad ha lik spilletid både i serie- og cupspill. Alle skal spille i ulike posisjoner på laget (rotering). Dette inkluderer også å stå i mål. Fra 10 års alder kan trenerne la spillere få mer faste plasser på banen. Jevnbyrdighetsprinsippet Trenerne skal etterstrebe jevnbyrdighet mellom spillere og spillegruppe både på trening og i kamp. På trening innebærer dette små grupper med like ferdigheter. Dette sikrer best utvikling for alle. Meldes det på flere lag i en årsklasse, skal det ikke etableres rene 1. eller 2. lag basert på topping. For 12-åringer kan man jf. kretsens bestemmelser, melde på lag etter ferdighetsnivå. Trener skal da sørge for at alle spillere får spille jevnbyrdig i sitt nivå. Trener kan rotere alle spillere innom alle lag, men la spillere få majoriteten av kampene på sitt nivå. Breddeprinsippet Trygghet, opplevelse av mestring og trivsel i et miljø, skaper motivasjon, noe som er forutsetningen for utvikling. Ved at trenerne behandler barna rettferdig, er forutsigbare i sin væremåte, setter klare grenser, gir mye ros og opptrer konsekvent, oppnås et trygt og godt læringsmiljø. Rettferdighet kan innebære at barn behandles ulikt, rett og slett for at de har ulike forutsetninger og ulike behov for støtte og motivasjon. Både på treninger og i kamp er det viktig å legge til rette for at den enkelte opplever mestring. Utviklingsprinsippet Den utviklingsorienterte treneren i barnefotball gleder seg mer over enkeltspilleres ferdigheter og prestasjoner enn lagets resultat i kamp. Det skal være tillatt og akseptabelt å gjøre feil. Aktiviseringsprinsippet I treningsøkta bør fokuset være å skape mest mulig aktivitet, gjerne i form av lek og konkurranser. Treningene bør ha fokus på bevegelse med og uten ball. Trener bør kunne kreve konsentrasjon og fokus. For å klare dette må det planlegges med kortere seanser for de yngre lagene sammenlignet med ungdomsfotballen. Stikkord: Kom raskt i gang Flyt i aktivitetene – unngå unødvendige pauser og kø Pass på at ingen «melder seg ut» Vurder gruppestørrelser og inndelinger Med og uten ball Ungdomsfotballen (13-19 år) i Dal IL baseres på de samme ovennevnte prinsipper. I tillegg skal klubben aktivt fokusere på: Utvikle individuelle spillerferdigheter gjennom et differensiert treningstilbud tilpasset spillernes alder, ferdigheter og målsetting. Spillerne skal oppleve Dal IL som en god utviklingsarena for spillere med ferdigheter og vilje til å satse videre, samtidig som klubben skal gi et godt tilbud til de som har lavere ambisjoner innen fotballen. Det viktigste er å tilby aktivitet der den enkelte opplever verdien av å delta i et lagspill, både gjennom utvikling av samspillsferdigheter og i det sosiale fellesskapet på eget lag.

5. Aktivitet


Hovedmål: Vi skal jobbe videre med å inkl. flest mulig 4 og 5 åringer i «lek med ball». Videre skal Dal IL ha som mål å stille lag i alle klasser fra 6 år og opp til G16 på guttesiden, samt hele tiden jobbe for å etablere flere jentelag i klubben. «God planlegging er nøkkelen til suksess» Planlegging: Som verktøy for treningsplanlegging skal lagene benytte Treningsøkta S2S, både barne- og ungdomsfotballen. Treningsøkta S2S inneholder en stor øvelsesbank med blant annet NFF skoleringsplaner inkludert illustrasjoner og video av økter og øvelser. For enkel administrasjon i hverdagen kan S2S lastes ned som en egen app, på egen telefon. https://no-fotball.s2s.net/home/ Skadeforebygging: Dal IL har fokus på kvalitet og skadeforebygging. Alle lag skal benytte øvelser fra programmet «skadefri oppvarming» som oppvarmin til trening og kamp http://skadefri.no/idretter/fotball/skadefri-fotball/
Prinsipper for en god treningsøkt: Strukturert oppvarming gir en god start på fotballtreninga, den vil kunne redusere skader med 30 – 50 % Høy aktivitet ”Grønn tråd” i treningen, en gjenkjennende faktor i alle årsklasser. Fokus på de viktige elementene i valgt tema for økta Balanse mellom gjenkjenning og variasjon Jevnbyrdighet / Differensiering Ha det gøy Fokus områder for treneren: Bevegelse med og uten ball ”Se alle” Hold deg til tema Coache aktivt under trening. Hold tempoet oppe Gi spesifikk feed back Positiv og konstruktiv kommunikasjon Godt humør Minst mulig kø! Begrepsavklaringer: Flytsone – Forstås som å gi utfordringer tilpasset den enkeltes ferdighetsnivå og ambisjoner, så det stimulerer til effektiv trening og ytterligere utvikling. Å holde alle i flytsonen er nøkkelen til god og effektiv ferdighetsutvikling. (TRYGGHET vs. UTFORDRINGER) + MESTRING = TRIVSEL OG UTVIKLING
Differensiering Forstås som at klubben ønsker å tilpasse aktivitetstilbudet slik at det passer den enkelte utøver best mulig ut fra forutsetninger, ambisjoner, ønsker og behov. Differensiering krever ansvarsfulle og kompetente trenere. Hospitering Er en modell der klubben gir enkeltspillere muligheten til å spille/trene på ett høyere alderstrinn eller at jenter kan spille /trene med guttelag. Dette er en del av spillerutviklingen i klubben, hvor spillere med gode ferdigheter, holdninger og treningsvilje, får muligheten til å tilegne seg et nytt nivå. I barnefotballen skal det lages avtale mellom trenere, foreldre og spilleren i de tilfellene hvor hospitering brukes. Spillestil - Dal-spilleren Under 10 år: Oppfordre til spill bakfra. Det vil si at keeper igangsetter kort, langs bakken, og medspillerne må skaffe seg rom for å kunne motta ball. Unngå oppfordringer til lange klareringer og lange utspill fra målvakt. Tillat forsøk på driblinger og pasninger de fleste steder på banen. Ros gode forsøk, uavhengig av resultat Fokuser på det spillemessige 10-12 år: Oppfordre til spill bakfra. Det vil si at keeper igangsetter kort, langs bakken, og medspillerne må skaffe seg rom for å kunne motta ball. Tillat forsøk på driblinger og pasninger de fleste steder på banen, men unngå pasninger på tvers i farlige soner. Legg vekt på at en god pasning er en like god prestasjon som en god dribling. Ros gode forsøk uavhengig av resultat. 13 år og eldre: Oppfordre til spill bakfra. Det vil si at keeper igangsetter kort, langs bakken, og medspillerne må skaffe seg rom for å kunne motta ball. Unngå oppfordringer til lange klareringer og lange utspill fra målvakt, men tillat variasjon for å unngå å bli forutsigbare. Tillat forsøk på driblinger og pasninger de fleste steder på banen, men unngå pasninger på tvers i farlige soner. Fotball er en idrett der fysisk kontakt tillates, tren derfor på riktig og fair bruk av kroppen i flere av spillets faser. Legg vekt på at en god pasning er en like god prestasjon som en god dribling. Bruk banens bredde. Dette kan innøves ved bruk av vinklede pasninger, gjerne i rommet bak motstandernes forsvar. Strategier Dal IL sin strategi: Prioritering av trener- og spillerutvikling. Legge forholdene til rette for alle, uansett nivå og ambisjon. Ha et godt miljø, trivsel og fellesskap. Virkemidler Egen spiller- og trenerutvikler i klubb. Utviklingsorienterte og utdannede trenere etter NFF skolen. Treningsplaner med fokus på utvikling, mestring og trivsel. Fullverdige støtteapparat på alle lag. Legge til rette for keepertreninger, egentrening i helg osv.)

6. Lek med ball for 4-5 åringer


Dal IL tilbyr organisert lek med ball fra barna er 4 år gamle. Dette foregår en gang pr uke gjennom hele året, inne på vinter og ute på vår, sommer og høst. Det legges vekt på lek og moro med fotball, med innslag av andre aktiviteter. Dal IL har en rekrutteringsplan og en rekrutteringsansvarlig. Dette er beskrevet nærmere i klubbhåndboka.

7. Barnefotball


Dal IL følger NFFs lover og retningslinjer for barnefotball: Innbygging URL Lim inn en lenke til innholdet du ønsker å vise på nettstedet ditt. https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler---barnefotball-612-ar/ Bygg inn Lær mer om innbygging(åpnes i en ny fane) Beklager, dette innholdet kunne ikke bygges inn. Prøv igjen Omgjør til lenke Typisk for de spillere i aldersgruppa (6-8 år) er at de er skolebarn fulle av liv. Mange har lopper i blodet, de er ivrige, spørrende og lurer på ting. Det kan være vanskelig å sitte stille, og ofte har de problemer med å holde konsentrasjonen lenge om en oppgave. Dette må en ta hensyn til som trener for denne aldersgruppa ved å legge vekt på variert fotballaktivitet som gir god «ballfølelse» på ulike måter. Grovkoordinasjonen – evnen til å bevege seg på ulike måter og i varierende tempo – kan særlig utvikles tidlig i barnefotballen. Mye ballkontakt og stor involvering i spill for hver enkelt er det viktigste. Fotball skal være gøy, og alle skal være involvert. Spillerne i denne alderen er spesielt følsomme for kritikk. Det er viktig å føle mestring og selvfølelse ved å gi mye positiv tilbakemelding. Når barna er mellom 9-12 år forstår de bedre spillsituasjoner. I tillegg utvikles evnen til å finkoordinere bevegelsene. Barnas evne til å kontrollere og styre ballen kan lettere påvirkes, og de er mer mottakelig for spesifikk ferdighetstrening. 9-12 åringer forstår lettere hvordan de kan plassere seg og bevege seg mer hensiktsmessig i forhold til spillet. For å utvikle fotballforståelsen bør de trene og spille kamper i forskjellige posisjoner på banen. Vi minner om at holdninger er viktig å jobbe med i alle årsklasser.

7.1 Barnefotball 6-7år
Trening minst 1 gang pr uke. Være med i 6 og 7-årsserien. Lagene i alder 6-7 år kan/bør være med på 2 cuper i løpet av en sesong. 1 cup på vår og en på høst. Klubben dekker to cuper i året. Overordnet målsetting for deltagelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi ett godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Valg av cuper/turneringer bør planlegges i god tid, slik at dette passer inn i familiens (ferie)-planer. Trenere/lagleder og foreldre/foresatte bør involveres i prosessen med valg av turnering. Utviklingstrekk: Fulle av liv Ulik konsentrasjonsevne Spørrende Begrenset «horisont» («Jeg og ballen») Store forskjeller i modning Valg av aktivitet/tilnærming: Faste rutiner og rammer Unngå kø Gjenkjenning er viktigere enn variasjon Ikke for lange sekvenser Vis, ikke snakk Læring gjennom aktivitet Lær spillets idé og regler gjennom smålagsspill Treningen skal inneholde basisferdigheter innenfor tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter, og bør være lek- og lystbetont. Tekniske: Føre ballen inn/utside Drible Vende med inn/utside Pasning med inn/utside Mottak med inn/utside Skudd på mål Gjenvinne ball Taktiske: Lære hva pasningsspill er og betydning av dette Viktigheten av ballkontroll, presisjon i pasning og mottak At ikke alle løper etter samme mann/ball Forflytte hele laget Rytme i spillet Fysiske: Koordinasjon Balanse Spillsekvenser: Spill mye tilpasset smålagspill! Sosiale: Foreldremøter Avslutning etter sesongen Utdeling av foreldrevett regler Kartlegge foreldre ressurser

7.2 Barnefotball 8-10år
Trening 1-2 ganger pr. uke Være med i vanlig seriespill Lagene i alder 8-10 år kan/bør være med på 2-3 cuper i løpet av en sesong. 1 cup på vår og en på høst. Klubben betaler for 2 cuper i året. Overordnet målsetting for deltagelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi ett godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Ved valg av turneringer bør planlegges i god tid, slik at det passer inn i familiens (ferie-)planer. Spillere, foreldre/foresatte, ledere og trenere bør involveres i prosessen med valg av turnering. Utviklingstrekk: Stor aktivitetstrang Selvsentrert Tar verbal instruksjon dårlig Idealer og forbilder står sentralt Stort vitebegjær Følsom for kritikk Valg av aktivitet/tilnærming: Stor aktivitet – ikke kø – små grupper ”Læring” gjennom aktiviteten Lær reglene gjennom smålagsspill Ikke for lange sekvenser Vis – ikke snakk, aktiv bruk av ”mesterlæring” Omsorg til alle – ros mye I denne aldersgruppen er spillerne i en relativt rolig vekstperiode. Denne alderen blir ofte nevnt som «motorisk gullalder». Denne perioden starter i 8-års alderen og strekker seg frem til puberteten. Dette gjør at de er ekstra mottakelige for teknisk trening samt hurtighet. Treningene skal derfor fortsatt ha sterk fokus på basisferdigheter innenfor tekniske, taktiske og fysiske ferdigheter. Med en naturlig videreutvikling. Tekniske: Føre ballen inn/utside begge bein Drible med begge bein Vende med inn/utside begge bein og såle Pasning med inn/utside begge bein – korte og lengre pasninger Mottak med inn/utside begge bein, lår og bryst Nikke ballen Skudd på mål – med ball i ro og på ball i bevegelse Gjenvinne ball Taktiske: Bruk av banen Bevegelse – hjelpe ballfører når vi har ballen, press på ballfører når vi ikke har ballen Forståelse av markering Igangsetting (avspark, frispark, innkast og fra keeper) Rytme i spillet Fysiske: Koordinasjon Balanse Spillsekvenser: Spill mye tilpasset smålagspill! Sosiale: Tiltak for at gruppa skal bli kjent med hverandre er viktig Foreldremøter Avslutning etter sesongen

7.3 Barnefotball 11-12år
Som nevnt under aldersgruppen 8-10 år så er spillerne fremdeles i ”motorisk gull alder” Det skal derfor bygges videre på det fundament som er skapt tidligere, med vektlegging på basisferdigheter, pasning, mottak, bevegelse og taktiske øvelser i kamprelatert utforming, for dermed å vise spillerne formålet med treningen. 12-åringen skal ha en god forståelse for rollene på laget, og etablere fysiske ressurser for overgang fra 9’er og videre til 11’er. Dette blant annet for å sikre en glidende overgang. Trening minimum 2 ganger pr. uke Lagene i alder 11-12 år kan/bør være med på 1-2 cuper i løpet av en sesong. 1 cup på vår og en på høst. Klubben betaler for 2 cuper i året. Overordnet målsetting for deltagelse i cuper og turneringer er å styrke miljøet og samholdet i laget, og samtidig gi ett godt sportslig tilbud som er med på å utvikle både laget og spillerne. Valg av turneringer bør planlegges i god tid, slik at det passer inn i familiens (ferie)-planer. Spillere, foreldre/foresatte og trenere/lagleder bør involveres i prosessen med valg av turnering. Utviklingstrekk: Utvidet «horisont» (ser mer av sine omgivelser) Større evne til finkoordinerte bevegelser Mer moden intellektuelt Fortsatt leken Kan trekke logiske slutninger Er lærenemme Opptatt av regler og rettferdighet Gunstig alder for påvirkning av holdninger Selvkritikk øker, mer sårbare Valg av aktivitet/tilnærming: «Læring» gjennom aktiviteten, men klar for verbal veiledning. Forstår mer av spillets idé, «spille sammen, med og mot» vektlegges Noen er moden for involvering og medbestemmelse Progresjon i lærings- momentene, og introduser nye Still enda større krav i trening av delferdigheter Delferdigheter som særlig kjennetegner en spiller som for eksempel. Lionel Messi.

    1. God ballkontroll – det vi kan kalle «sjef over ballen»
    2. God pasningsferdighet – spille andre gode, god på «assist»
    3. God på scoringsferdigheten Introduser nye delferdigheter gjennom veiledning, instruksjon og stille krav til valg og utførelse – forsterke når spillerne lykkes Teknisk: Alle former for spark, innside, utside, loddrett vrist, halvt liggende vrist, hel og halv volley og chip Alle former for mottak, innside, utside, vrist, bryst, lår og retningsbestemt mottak Alle former for føring, innside, utside, vrist, bryst, lår og retningsbestemt mottak Finter – skuddfinte, kroppsfinte, Cruyff- finta osv. Alle bør mestre en finte godt Heading – Stående, i bevegelse, med opphopp, retningsbestemt. Beregne ballbanen Taktisk: Bruk av banen, overlap, sideforskyving, vri spillet. Bevegelse uten ball. Bevegelse utløser pasning Dødballer, hjørnespark, frispark, innkast. Offensivt og defensivt Koordinasjonstrening, løpsskolering/bevegelse, hurtighet Psykisk – Ta ansvar, både på og utenfor banen Holdninger – Delta i oppgaver, rydde opp, hjelpe til der trener/leder finner det naturlig Spillsekvenser: Spill mye tilpasset smålagspill, tilnærmet kampsituasjon. Forsvar-angrep, to mot tre, tre mot to, fire mot tre osv. Sosiale: Foreldremøte Sosiale arrangement Avslutning etter sesongen.

8. Ungdomsfotball


Dal IL følger NFFs lover og retningslinjer for ungdomsfotballen: https://www.fotball.no/lov-og-reglement/spilleregler/spilleregler-og-retningslinjer---ungdomsfotball-13-16-ar/#Toppen Overgangen fra barnefotball til ungdomsfotball kan være utfordrende både for spillere og trenere. En av de største utfordringene er frafall i denne perioden. Spillerne utvikler seg forskjellig både fysisk og fotballmessig. Resultater blir for mange en viktigere del av spillet, samtidig som andre deltar mer grunnet trivselen og miljøet.

8.1 Ungdomsfotball 13-14år
I denne aldersgruppen bør fremdeles hovedfokus være på teknisk trening, men det arbeides i stigende grad med taktisk trening, hvor spillerne lærer å forstå de lagmessige sammenhenger de inngår i. Det kan være stor forskjell på spillere både mentalt og ikke minst fysisk. Det er treneren sin oppgave og ikke tilsidesette spillere med tekniske fordeler i forhold til spillere med fysiske fordeler. Organisering i Trening: Spillergruppa skal trene sammen, uansett antall spillere i årskullet. Det skal legges til rette for differensiering ift ferdighet/modning og interesse under treningene. Organisering i Kamp: Alle spillere som tas ut til kamp –bør ha betydelig spilletid i kampene de deltar på. Dette er en anbefaling som i størst mulig grad skal følges i alle kamper. Ift uttak til kamp kan treningsoppmøte legges til grunn. Dersom det er grunnlag for flere lag innen årskullet bør det vurderes å melde på lag i ulike divisjoner for å tilfredsstille jevnbyrdighetsprinsippet samt å sørge for at flest mulig er i flytsonen. Lagene deles da inn etter ferdighet, modning og interesse, dette sikrer da at spilleren er på riktig ferdighetsnivå. I 9ér kamper anbefales det at det tas ut 12 spillere til hver kamp (9 på banen + 3 innbyttere (Helst 1 innbytter for hver lagdel)). I 11ér kamper (fra 14 år og oppover) anbefales det at det tas ut 14-15 spillere til hver kamp (11 på banen + 3 innbyttere (Helst 1 innbytter i hver lagdel)) Er lagets treningsgruppe større enn det anbefalte antallet spillere til kamp – bør det rulleres mellom alle spillerne i laget på hvem som står over og hvem som spiller i hver kamp. Det anbefales også på det sterkeste at man rullerer på hvem starter kampen på banen – og hvem som starter som innbyttere. Trening fra 2 til 4 ganger pr uke Teknisk Alle former for pasninger, nå med motstand og press Touch, langpasning Alle former for mottak, retningsbestemt og nå med motstandere i øvelsene Føring av ball. Føre ballen med det beinet som er lengst unna motstander for å beskytte ballen Utvikle favorittfinte, tempo i utførelse Press i under/overtall på forskjellige steder på banen. Første, andre og tredje forsvarer Videreutvikle headinger Avslutningstrening Taktiske Bruk banebredden: Sideforskyve, press, sonespill, sikring, trekant, vri spill, overlap Dødball, faste avtaler, corner frispark, målspark og innkast Fysikk: Hurtighet og koordinasjon + skadeforebyggende styrke Psykisk: Ta ansvar på og utenfor banen, rollefordeling, konsentrasjon på trening og kamp Holdninger: Respektere andre og oppføre seg ordentlig. Fair play! Kommunikasjon på banen Rolletrening etter posisjoner på laget Aktivitet Trening: 2 til 4 ganger pr uke Treningsleir Turnering: 2 til 3 stk hvorav en med overnatting. Sosialt Foreldremøte vår og høst Avslutning etter sesongen Eventuelt andre sosiale sammenkomster for å bygge miljø og tilhørighet

8.2 Ungdomsfotball 15-16år
Intensitet, tøffhet og kvalitet i alle øvelser er viktig for å utvikle spillere på dette trinnet. Holdninger og ansvar for egenutvikling må understrekes. Bevisstheten av taktiske valg bør understrekes. Det skal snakkes om hvordan man forholder seg til søvn og kosthold i forbindelse med kamp og trening, samt bruk av alkohol, tobakk og øvrige rusmidler. Organisering Er det muligheter for flere lag, deles det inn etter kvalitet og ambisjoner Legg til rette for differensiert treningstilbud og hospiteringer Teknisk Alle former for pasninger, i høyt tempo, motstander, press og kamplignende øvelser Alle former for mottak, retningsbestemt i høyt tempo med press. Ta ned ballen – ta med ballen Føring av ball i høyt tempo, motstander. Press/kampsituasjoner Videreutvikle finter Første/andre/tredje forsvarer. Takle/lede Videreutvikle headinger. Heading i duell Avslutningstrening Taktisk Gjenvinning, returløp, temposkifte Videreutvikle faste avtaler på dødballer. Offensivt og defensivt Rolletrening etter posisjoner på laget Fysikk/Koordinasjon og kondisjon (skadeforebyggende) Psykisk: Ta ansvar både på og utenfor banen Kommunikasjon på banen Andre ting Livsførsel (vaner) Planlegge etter trening og kamp Respekter hverandre, snakke positivt til og om hverandre Aktivitet Trening: 3-5 ganger pr uke Treningsleir Turneringer: 2-3 cuper. Sosialt Andre sosiale tiltak som (bowling, paintball osv) Et godt miljø rundt trening og kamp er viktig Konkurranser er både miljøskapende og skjerpende Avslutning høst

8.3 Ungdomsfotball 17-19år
Ta vare på talenter, både fotball, leder og dommertalenter. Teknisk Hovedfokus på å videreutvikle spillernes pasningsferdigheter Basisferdigheter/ballmestring – øke krav til frekvens og blikk Valg av tempo og teknikk Vendinger/finter Avslutningsteknikker Hurtighet, spenst og koordinasjons trening Kroppsbeherskelse Rolletrening (se landslagsskolens rollebeskrivelse) Taktisk Forståelse av hvordan man skaper gode betingelser for godt pasningsspill Skape og bruke rom. Bakrom/mellomrom/siderom Skape og utnytte overtall Vurdere kampbilde (klima). Balanse/ubalanse Bevissthet i forhold til presshøyde og pressretning Vurdering av gjenvinning – falle av Kommunikasjon på banen Andre ting Livsførsel (kosthold, søvn, vaner) Holdninger. Planlegge etter trening og kamp Respekter hverandre, snakke positivt til og om hverandre Aktivitet Trening 3-5 ganger pr uke Treningsleir Turneringer: 2-3 cuper. Sosialt Andre sosiale tiltak etter ønsker og behov Et godt miljø rundt trening og kamp er viktig Avslutning høst

9. Skoleringsplan for trenere

Dal IL er en kvalitetsklubb og har klare krav og forventninger til kompetanse. Som trener i Dal IL er det et krav at denne planen for utdanning og kompetanse følges. Dal IL er helt avhengig av at foreldre stiller som trenere/lagledere, tar plass i styre og ikke minst bidrar på dugnader og arrangementer i klubbens regi. Kursing av trenere, styremedlemmer, veiledere og dommere vil være en naturlig del av Dal IL sitt arbeid, og det tilbys jevnlig kurs både internt og av krets/forbund. Dal IL ønsker entusiastiske personer som ønsker å bidra på en positiv måte til det beste for de aktive og klubben vår. Ikke la mangel på kurs/utdannelse stoppe deg, klubben stiller opp og dekker det meste. Ved å kurse og oppdatere deg som trener, vil du bli en tryggere trener, og du vil skape bedre treningsøkter på feltet. Det vil bli arrangert trenerforum for trenergruppa med jevne mellomrom gjennom sesongen. Her kan/vil det komme eksterne personer som kan tilføre diverse kompetanse og ideer. Disse kveldene kan også inneholde praktiske øvelser, oppdatering innen skadeforebygging, førstehjelp og hjertestarter osv Dal IL har som følge av å være kvalitetsklubb følgende krav: Barnefotball (6-12 år) Alle trenere skal gjennomføre NFF Grasrottrener Barnefotball, Delkurs 1 og 2 som også inneholder en keeperdel. Ungdomsfotball (13-19 år) Alle trenere skal gjennomføre NFF Grasrottrener Ungdomsfotball, Delkurs 3 og 4

10. Trenerrollen

Treneren forventes i sitt daglige virke å arbeide lojalt ut i fra sportsplanen og samarbeide godt med trenerveileder og spillerutvikler i klubben. Treneren skal bidra til et positivt miljø i klubben, ha en god dialog og et godt samarbeide med klubbens øvrige trenere, ledere og dommere. Videre bidra på best mulig måte for å rekruttere flere som kan være med i og rundt klubben, til det beste for våre barn og unge. Treneren skal medvirke til at alle, også andre enn egne spillere, trives ved besøk på klubbens anlegg i forbindelse med kamp eller andre arrangementer. Vis normal høflighet, respekt og ta hensyn til andre. Treneren forventes å oppføre seg eksemplarisk ovenfor spillere, ledere, trenere, foreldre og dommere. Treneren skal sørge for at det materiellet som deles ut, oppbevares/behandles på best mulig måte (baller, kjegler, vester osv) Treneren skal møte forberedt og i god tid til trening og/eller kamp. Det forventes at treneren stiller i «Dal IL klær» både på trening, kamp og i andre sammenheng der de representerer klubben. Oppgaver som trener i Dal IL: Etterfølge klubbens sportslige plan Gjennomføre treninger Gjennomføre og lede kamper Delta på møter/forum som klubben arrangerer Skrive årsrapport som leveres sportslig leder innen 1. november Sørge for at utstyr er klart til trening og kamp. (baller, kjegler, vester, drakter osv)

11. Lagleder


Oppgaver som lagleder: Sjekke med klubben om hvor og når laget kan trene Gi beskjed til spillere om tid og sted for treninger og kamper Gi beskjed til motstander om tid og sted for kamp (ved endringer) Påmelding til cuper og turneringer skal gå igjennom Daglig leder. Til enhver tid ha oppdatert liste over spillere som kommer og går. Spørsmål om dommere, kontakt dommerkoordinator i klubben. Sørge for å oppdatere spillerlister i FIKS innen tidsfrist før kamper (gjelder aldersgruppe f.o.m.13 år og oppover) Husk kamprapport til hjemmekamper i de klassene dette brukes. Sette opp faste kampverter blant foreldre/foresatte til lagets hjemmekamper. Samle inn drakter etter endt sesong Fordele kioskvakter og øvrige dugnader Rydde og holde orden i garderobe, både etter treninger og ved hjemme- og bortekamper Sjekke at banen er klar til hjemmekamper. En del av lagleders oppgaver kan selvsagt delegeres til spillere og/eller foreldre. Oversikt over helseplager hos den aktive, medisiner osv. som klubben bør være oppmerksom på.

12. Trener- og spillerutvikler


Trenerveileder: Trenerveilederens rolle er å være trenerens trener, i tillegg til å ha et ansvar for at klubbens verdigrunnlag og sportslige retning gjennomføres på alle klubbens årganger og lag. Trenerveileder utnevnes av styret i Dal IL, sitter i sportslig utvalg og er bindeledd mellom trenere og klubbens styre. Oppgaver: Ansvarlig for at sportsplan legges til grunn for all gjennomføring av aktiviteter i klubben og påse at det er samsvar mellom klubbens sportsplan og faktisk aktivitet og praksis på feltet Ansvarlig for at klubbens trenerforum blir gjennomført iht. sportsplan min. 4 trenerforum pr. år Ansvarlig for å utarbeide en struktur for hvordan trenerforum i klubben skal organiseres Rekruttering av nye trenere Ha oversikt over nye trenere som kommer inn i klubben og trenere som slutter Ansvarlig for å følge opp klubbens trenere i faglige og praktiske spørsmål og veilede. Jobbe tett opp mot og i samarbeid med sportslig leder/styreleder og daglig leder. Ansvarlig for å kartlegge trenerkompetanse og bidra til at alle trenerne har nødvendig kurs/utdanning Holde seg oppdatert på ulike kurs-/utdanningstilbud fra kretsen og sikre et kontinuerlig kurstilbud til alle trenere gjennom året. Melde på kurs. Rapportere til sportslig leder/styret med oversikt over gjennomførte tiltak Spillerutvikler: Rapportere til sportslig leder/styret med oversikt over gjennomførte tiltak Representere Dal IL i spillerutviklingsfora i krets og forbund Formidle sportsplanens budskap om spillerutvikling, og sørge for at den etterleves Være bidragsyter i utvikling av sportsplanen med hensyn til spillerutvikling Bidra til god dialog med krets/forbund/naboklubber i felles spillerutviklingstiltak Bistå styret/sportslig leder og trenerveileder i spillerutviklingssaker Sette seg årlige mål i forhold til arbeidsoppgaver. Barnefotball (6-12 år): Se et utvalg kamper og treninger i hver årsklasse i løpet av året Bistå trenerveileder med hensyn til hospitering/differensiering Ungdomsfotball (13-19 år): Være tilgjengelig for event. ungdomstrenere i spillerutviklingsøyemed Samtale-/sparringpartner ved faglige og praktiske spørsmål Bistå lagstrenerne med hensyn til spillerutvikling Se et utvalg kamper og treninger i hver årsklasse i løpet av året Arrangere ekstra spillerutviklingstiltak, gjerne på tvers av årsklasser (ekstratrening el.)

13. Nominering til sone- og kretslag i NFF Akershus


Spiller som i det året de fyller 12 år, har ferdigheter, holdninger, treningsiver og modenhet, kan nomineres til sonetrening i regi av NFF Akershus. Spillerne som nomineres, nomineres i forhold til de enhver tid gjeldende kriterier gitt av NFF Akershus. Yngre spillere kan i spesielle tilfeller nomineres, men kun etter avtale med kretsens spillerutvikler. Alle nominerte skal være blant de beste på sine lag, men må i tillegg ha gode og sunne verdier/holdninger overfor med- og motspiller, samt dommer. De må også utmerke seg som en lagspiller, som også kan spille andre gode. Spillerne skal også vise vilje og ha eierskap til egen utvikling. Trenerne for de aktuelle lagene skal etter anmodning fra Sportslig utvalg, sende sine prioriterte kandidater til spillerutvikler. Spillerutvikler vil først kvalitetssikre nomineringen og anbefale nominering av spillere overfor Sportslig utvalg som tar en endelig beslutning. Trenere kan IKKE selv avtale sone- eller eventuelt kretslagsspill med kretsen, dette skal gjøres av Sportslig utvalg. Avtaler utenom Sportslig utvalg vil med dette være ugyldige.


14. Spillersamtale


I ungdomsfotballen gjennomfører trener spillersamtale med alle spillere minimum to ganger pr sesong. Denne samtalen skal inneholde Trivsel – utvikling – holdninger – mål Spillersamtalene foregår med spiller alene (foreldre om ønskelig) og trener og lagleder sammen eller trener og spillerutvikler sammen. (ingen spillesamtaler hvor bare en voksen person er til stede) Følgende punkter kan inngå i en spillersamtale: Trening: Hva synes du om treningene og innholdet på disse? Hva synes du er mest gøy på trening? Hva synes du er minst gøy på trening? Treningsoppmøte. Er du fornøyd med treningsoppmøte? Hva kan du bidra med for at treningene kan bli enda bedre? Personlig utvikling Hvilken posisjon ønsker du helst å spille? Hvilke ferdigheter mener du at er viktig at du forbedrer for å bli en bedre fotballspiller og hvordan kan du bidra til å oppnå dette? Hvilke ferdigheter mener du er din styrke på fotballbanen? Hva mener du laget må bli bedre på? Hvilke målsetning(er) har du for denne sesongen? Hvilke mål har du for de neste 3 år? Sosialt Hva opplever du som positivt i laget? Hva opplever du som negativt i laget? Hva kan du bidra med så det er gøy å spille på dette laget? Skader/sykdommer vi må ta hensyn til? Ferie/fritid/skole aktiviteter vi må ta hensyn til?


15. Hospitering/Mertrening


Trenere i Dal IL skal ha fokus på å gi alle spillere riktige utfordringer. De spillerne som har kommet lengst kan gis et sportslig tilbud utover det ordinære tilbudet i egen treningsgruppe/årsklasse (hospitering). Hospiteringen kan skje ved at spilleren (hospitanten) gis tilbud om trening i treningsgruppe over egen årsklasse for en avtalt periode. Kriterier for hospitering: Ferdigheter Treningsiver Holdninger Modenhet Retningslinjer for hospitering/mertrening Spilleren tilhører sitt eget årstrinn, trener og spiller kamper der, men deltar på treninger på ett høyere nivå. Når spilleren hospiterer i kamp, deltar de på lik linje med de øvrige spillerne på laget. Jenter kan også trene med gutter. I tilfelle treningene kolliderer med eget lags kamp, prioriteres eget lag foran hospitering. Treneren på eget årskull og trener på nivå over, sammen med spillerutvikler, bestemmer hvem og hvor mye. Tilbud om hospitering/mertrening er frivillig. Spiller og foreldre informeres og godkjenner tilbudet. Gjelder denne hospitering/mertrening flere spillere på samme alder/nivå, bør/kan det deles opp i grupper. Ved tilfeller hvor permanent oppflytting er aktuelt så skal spillerutvikler og trenerveileder avgjøre dette. Dersom trener og/eller foreldre har noen spørsmål, eller noe er uklart, så kan Sportslig utvalg kontaktes.

16. Fairplay


Dal IL skal være en klubb som forbindes med fair play og gode holdninger. Dal IL tar avstand fra mobbing, både i og utenfor fotballmiljøene. Fotball skal være en positiv og trivselsfremmende aktivitet for alle. Dal IL tolererer ingen form for rasisme eller vold i fotballen. Fotballen skal være åpen og inkluderende for alle. Det skal i barne- og ungdomsfotballen være en kampvert tilstede på alle hjemmekamper og andre arrangement gjeldende denne aldersgruppe. Kampverten velges ut blant foreldre/foresatte. Se rollebeskrivelse for kampvert i klubbhåndboken. Ingen kamper skal blåses i gang før det er en kampvert til stede! Dal IL har en Fair play ansvarlig. Se rollebeskrivelse i klubbhåndboken. Foreldrevettregler Som foresatte og foreldre kan du bidra til å gjøre barnefotballen til en opplevelse for barna. Her er noen huskeregler: Støtt opp om klubbens arbeid – gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens verdisyn. Møt fram til kamper og treninger – DU er viktig både for spillerne og miljøet. Gi oppmuntring til alle spillerne i med- og motgang – dette gir trygghet, trivsel og motivasjon for å bli i fotballfamilien lenge. Vi har alle ansvar for kampmiljøet – gi ros til begge lag for gode prestasjoner og Fair Play. Respekter trenerens kampledelse – konstruktiv dialog om gjennomføring tas med trener og klubb i etterkant. Respekter dommerens avgjørelser – selv om du av og til er uenig! Det er ditt barn som spiller fotball. Opptre positivt og støttende – da er du en god medspiller!

17. Dommeransvarlig


Aktivitetene våre er helt avhengige av at barn og ungdom inspireres til å bli fotballdommere. For å lykkes med rekruttering og den viktige oppfølgingsfasen er det vesentlig at klubben legger godt til rette for dette. Her kommer dommeransvarlig inn. I praksis betyr det en god samordning med styret i klubben, en bevisst rekrutteringsplan og oppfølging gjennom kurs og dommerforum. Dommeransvarlig sitter også i sportslig utvalg i klubben. Dommeransvarlig sine oppgaver: Sørge for god kontakt og god kommunikasjon med: -klubbens dommere -Lagledere og trenere -Styret Skape godt dommermiljø i klubben og sørge for at alle dommere får en naturlig plass i klubbmiljøet, på lik linje som fotballspillere. Legge til rette for treningsmuligheter for dommerne, gjerne sammen med lag Legge til rette for/ følge opp og veilede dommere i kamper Legge til rette for/ tilby dommerkurs for de som ønsker, rekrutt- og kretsdommere Skaffe dommere til kamper som kretsen ikke setter opp Oppdatere dommerlistene i klubben Utarbeide handlingsplan og årsplan for dommerteamet«En god pasning er som en vennlig hilsen til en medspiller»