Dal ILs verdier utgjør grunnlaget for klubbens virksomhet og er i så måte retningslinjer for alt vi gjør, og for hvordan vi skal være med og mot hverandre. Vi skal legge til rette for mestringsfølelse for hver enkelt spiller, på alle nivåer i klubben. Mestring er viktig for både idrettsglede, motivasjon og trivsel. Mestring handler i stor grad om gleden over å få til noe og utvikle seg både som idrettsutøver og menneske, som igjen er med på å styrke opplevelsen av stolthet og tilhørighet. Tilhørighet er et viktig nøkkelord i forbindelse med klubbens øvrige verdier: raushet og respekt.

Alle i Dal IL skal føle seg sett, hørt og inkludert, og vi skal strebe etter å anerkjenne hverandre og akseptere ulikhet. Det handler om å bry seg, det handler om å hjelpe hverandre til å bli den beste utgaven av seg selv og det handler om å inkludere og involvere alle i felleskapet.

For idrettsglede, for morgendagens superhelter, for realisering av drømmer og for et trygt og godt nærmiljø.

Sammen er vi sterkere.