KONTAKT OSS

Dal Idrettslag
 
Dr. Malthes veg 4, 2072 Dal
Kontor: 970 37 535

Kontaktpersoner i Dal IL for inneværende periode består av følgende:

DAGLIG LEDER, John Kr. Paulsen
Mail: leder@dalil.no  Tlf. 970 37 535

UTTDANNING/REKRUTTERINGSANSVARLIG,                  John G. Johnsrud
Mail: styreleder@dalil.no                                                        Tlf. 905 72 645

MATERIALFORVALTER, Hans Trygve Løvstad
Mail: hans.trygve@gmail.com                                                Tlf. 464 46 279

KVALITETSKLUBBANSVARLIG,                                      Desirée Andreassen Arntzen
Mail: desandr@hotmail.com                                                  Tlf. 995 86 189

SPOND/AKTIVTET OG MEDLEMSAVGIFT:
Stine Glibstrup
Mail: stine.glibstrup@gmail.com                                          Tlf. 478 17 811
Frank Limbodal Grjotheim
Mail: frank.grjotheim@gmail.com                                          Tlf. 906 32 805

ANSVARLIG KIOSK, Kont. Daglig leder

SPORTSLIG LEDER FOTBALL, Kont. Daglig leder

SPORTSLIG LEDER BORDTENNIS,                                      Hans Georg Selmer
Mail: hgs@blostrupmoen.no                                                  Tlf. 979 90 280

SPORTSLIG LEDER BMX, Stine Glibstrup
Mail: stine.glibstrup@gmail.com                                          Tlf. 478 17 811

BANEANSVARLIG, Kjell Limseth
Mail: kjelllimseth@gmail.com                                                Tlf. 905 15 846

 

Tilbake