Treningsøkta 3’er fotball (6-7 år), de fleste av øvelsene kan fint brukes hos "Lek med ball".

 Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:

  • Score mål
  • Hindre mål

Øvelsene er delt inn i to hovedkategorier. Prosentsatsen angir hvor stor del av økta de bør utgjøre.

  • Sjef over ballen:  40%
  • Spill:  60%

Læringsmomenter angrep og 1A

Score mål

Et viktig utviklingstrekk for disse årsklassene er fokus på «meg og ballen». Overordnede læringsmoment bør derfor knyttes til å få kontroll på ball gjennom de tekniske delferdigheter som føre, vende, drible og skudd.

Når spillerne begynner å få mestring rundt dette, kan du som trener begynne innlæring av pasning og mottak. Men husk at de aller fleste fortsatt vil ha sitt fokus på ballen, og ikke på relasjon til medspillere. Ved aktivt å delta i spill kan treneren derfor påvirke pasningsspillet.

Læringsmomenter forsvar og 1F

Vinne ball - hindre mål

Forsvarsspill for disse årsklassene preges ofte av at «alle» vil forsøke å vinne tilbake ballen samtidig. Læringsmomenter knyttet til forsvarsspillet bør da være:

  • Når laget har mistet ball, alle raskt tilbake på plass mellom ballfører (1A) og eget mål
  • Forsvarer nærmest ballfører (1F) må hurtig og tett opp i ballfører (1A) for å vinne ball
  • Ny forsvarer (2F) klar hvis første forsvarer (1F) blir passert

Kondisjon

Daniel la ut på trener/lagleder siden forslag til øvelser relatert til kondisjon og hurtighet, tenker at denne kan bla gjennomføres fra 10 år og oppover.

Viktig at dere her lytter til de aktive og tilpasser dette til deres årskull og den enkeltes forutsetninger.

Spill under økta

I spillsituasjonen på slutten av økta er det viktig å fokusere på læringsmomentene 1A og 1F som er beskrevet over, legg alltid dette til grunn i ballspillet noe som gjelder alle klasser.

Øvelsesbank

Øvelser i øvelsesbanken, her er det greit å velge 2-3 øvelser som gjerne kan gå igjen over en periode før man bytter ut en og en øvelse.

Scroll dere nedover i øvelsesbanken og finn de øvelsene som dere mener passer å jobbe med for deres årskull akkurat nå, som sagt er det viktig å se progresjon og stabilitet i gruppa før dere skifter øvelser.

For å komme rett inn på øvelsesbanken trykk "her".