Øvelsesbank 5´er fotball (8-9 år)

Treningsøkta 5’er fotball (8-9 år)

Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:

 • Spille seg framover i banen
 • Komme til avslutning – score mål
 • Vinne ball – Hindre motstander å komme forbi oss
 • Hindre avslutning – hindre mål

Øvelsene er delt inn i tre hovedkategorier. Prosentsatsen angir hvor stor del av økta de bør utgjøre.

 • Sjef over ballen:  25%
 • Spille med og mot: 25%
 • Spill:  50%

Læringsmomenter angrep og 1A

Score mål

Et viktig utviklingstrekk også for disse årsklassene er mye fokus på «meg og ballen». Overordnede læringsmoment bør derfor knyttes til å få kontroll på ball gjennom de tekniske delferdigheter som føre, vende, drible og skudd.

Når spillerne begynner å få mestring rundt dette, kan du som trener begynne innlæring av pasning og mottak. Men husk at de aller fleste fortsatt vil ha sitt fokus på ballen, og ikke på relasjon til medspillere. Ved aktivt å delta i spill kan treneren derfor påvirke pasningsspillet.

Læringsmomenter forsvar og 1F

Vinne ball - hindre mål

Forsvarsspill for disse årsklassene preges ofte av at «alle» vil forsøke å vinne tilbake ballen samtidig. Læringsmomenter knyttet til forsvarsspillet bør da være:

 • Når laget har mistet ball, raskt tilbake på plass mellom ballfører (1A) og eget mål
 • Forsvarer nærmest ballfører (1F) må hurtig og tett opp i ballfører (1A) for å vinne ball
 • Ny forsvarer (2F) klar hvis første forsvarer (1F) blir passert

Det de skal lære seg i all hovedsak er: 

 • Å forstå og anvende begrepene bredde, dybde og gjennombrudd
 • Å kunne gjenkjenne og utnytte en 2v1 situasjon
 • Kunne forstå rollen som første- og andreforsvarer
 • Å kunne ta imot på offensiv fot (lengst vekk fra motspiller)
 • Å orientere seg ofte både i angrep og forsvar

Kondisjon

Daniel la ut på trener/lagleder siden forslag til øvelser relatert til kondisjon og hurtighet, tenker at denne kan bla gjennomføres fra 10 år og oppover.

Viktig at dere her lytter til de aktive og tilpasser dette til deres årskull og den enkeltes forutsetninger.

Spill under økta

I spillsituasjonen på slutten av økta er det viktig å fokusere på spillmodellen øverst på siden i øvelsesbanken.

Øvelsesbank

Øvelser i øvelsesbanken, her er det greit å velge 2-3 øvelser som gjerne kan gå igjen over en periode før man bytter ut en og en øvelse.

Scroll dere nedover i øvelsesbanken og finn de øvelsene som dere mener passer å jobbe med for deres årskull akkurat nå, som sagt er det viktig å se progresjon og stabilitet i gruppa før dere skifter øvelser.

For å komme rett inn på øvelsesbanken trykk "her".

 

 

Tilbake