Treningsøkta

Treningsøkta bør ha ett av følgende fire hovedtemaer fra start til slutt:

 • Spille seg framover i banen
 • Komme til avslutning – score mål
 • Vinne ball – Hindre motstander å komme forbi oss
 • Hindre avslutning – hindre mål

På de neste sidene presenteres hovedtemaene, sentrale momenter og øvelser. Øvelsene er delt inn i tre hovedkategorier. Prosentsatsen angir hvor stor del av økta de bør utgjøre.

 • Sjef over ballen:  25%
 • Spille med og mot: 25%
 • Spill:  50%

Spille oss fremover i banen

 

Læringsmomenter ballfører

Før involvering

 • Være SPILLBAR – ut av pasningsskyggen
 • Orientert om ledige rom fjernt og nært.
 • Spillbar gjennom riktig avstand og vinkel til ballfører
 • Posisjon og kroppsstilling som gjør at man ser både ballen og motstanders mål
 • Riktig kroppsstilling og frekvens i beina ved forflytninger før mottak

Under involvering med ball

 • Ro (med ball), åpne (i førstetouch) og true (med blikk og fot)
 • Utnytte rom fremover i banen ved å føre, drible eller pasning
 • Korte hurtige touch med begge føtter for å utnytte rom / skape overtall med føring
 • Skape nye rom gjennom pasninger med riktig fart på ball til riktig fot.
 • Tenke mønstre som: «opp tilbake igjennom», «fra trangt – til ledig»
 • Riktig kroppsstilling og frekvens i beina ved håndtering av ball, føring og dribling.

Etter Involvering

 • Hurtig få ny oversikt etter pasning
 • Ny aksjon umiddelbart for å gjøre seg spillbar og / eller lage rom
 • Være forberedt på å stille om fra angrep til forsvar

Sentrale momenter resten av laget

Spillbarhet/bevegelse

 • Bevegelse bak ballfører for å  støtte / vende spill
 • Bevegelse forbi upresset ballfører for å skape spill punkter
 • Bevegelse av spillere foran –true ulike rom samtidig
 • Bevegelse for å skape og utnytte overtall sammen med ballfører
 • Bevegelse for å skape og utnytte overtall sammen med ballfører
 • True flere rom samtidig med bevegelse og posisjon

Vinkel / Avstand

 • Posisjon og kroppsstilling som gjør at man ser både ballen og motstanders mål
 • Gjøre oss STORE sammen i bredde og dybde
 • Gode avstander mellom spillere i ledd og mellom ledd
 • Bevegelse bak, forbi og foran ballfører for å  skaffe flere pasningsalternativ

Kondisjon

Daniel la ut på trener/lagleder siden forslag til øvelser relatert til kondisjon og hurtighet, tenker at denne kan bla gjennomføres fra 10 år og oppover.

Viktig at dere her lytter til de aktive og tilpasser dette til deres årskull og den enkeltes forutsetninger.

Spill under økta

I spillsituasjonen på slutten av økta er det viktig å fokusere på spillmodellen, og treningsfilosofi øverst på siden i øvelsesbanken.

Øvelsesbank

Øvelser i øvelsesbanken, her er det greit å velge 2-3 øvelser som gjerne kan gå igjen over en periode før man bytter ut en og en øvelse.

Scroll dere nedover i øvelsesbanken og finn de øvelsene som dere mener passer å jobbe med for deres årskull akkurat nå, som sagt er det viktig å se progresjon og stabilitet i gruppa før dere skifter øvelser.

For å komme rett inn på øvelsesbanken trykk "her".