Tema og læringsmomenter er gjennomgående for hele økta.

Prepp - 10 - 15 min:

I gang med fart i beina og kontroll på kropp og ball.  Aktivering i forkant av prepp.

Situasjonsøving - 30–45 min:

Øvelser hvor det blir mange kamplike situasjoner og repetisjoner inn mot temaet for trening.

Spill - 30–45 min:

Spill med ett eller to mål hvor man gjennom organisering (banestørrelse og lagorganisering) får frem mange relevante situasjoner.

Prepp'n

 

<Prepp`n skal  bedre forutsetningene for å kunne trene med høy fart og intensitet i spillet, samt bevisstgjøre og etablere referanser for fart og teknikk med og uten ball>

Prepp`n er standard i Landslagsskolen som første del av trening og før kamp. Den tilrettelegger for å kunne forberede, kartlegge og trene spillerne på en sikker og effektiv måte. En prepp vil normalt inneholde 1-3 ulike øvelser med en total varighet på 5-15 minutter.

Intro

Prepp`n fokuserer på «Fart i hodet», «Fart i beina» og «Fart i ballen». Målsetningen er å:

  • Bevisstgjøre og etablere referanser for fart og teknikk med og uten ball. Det er spesielt fokus på kroppskontroll, frekvens i beina og rask håndtering av ball. I praksis handler kroppskontroll om spillernes evne til å kontrollere overkroppen i utgangsstillinger og ved forflytning med og uten ball. God kroppskontroll kan også bidra til å bedre spillernes robusthet og tilgjengelighet til trening og kamp.
  • Øke spillernes grad av spilleklar og bedre forutsetningene for å kunne trene med høy fart og intensitet i spillet. Det er ønskelig med mye spill i fotballøktene og at man tidlig kan gjennomføre spillsekvensene med høy fart og intensitet som er nært til det man opplever i kamp.

Vi anbefaler at Prepp`n tar utgangspunkt i tema for økta sik at det blir en «rød tråd» fra start til slutt i økten. Trenerne kan velge øvelser fra prepp øvelsene i Landslagsskolen og andre «sjef over ballen» og «spill med og mot» øvelser som er tilpasset tema for økta. I Landslagsskolen er det presentert øvelser for frekvens og forflytninger med og uten ball og eksempler på spill og spill-prinsipp øvelser i angrep og forsvar. Vi oppfordrer trenere til å designe egne øvelser i henhold til egne spill prinsipper – samtidig som man ivaretar fokus områdene og de viktigste momentene med kontroll på overkropp, frekvens i beina og rask håndtering av ball. Det anbefales å starte med enkle aktiviteter med og uten ball for deretter å øke kompleksiteten etter hvert som kvaliteten i spillernes utførelse tillater det.

Kondisjon

Daniel la ut på trener/lagleder siden forslag til øvelser relatert til kondisjon og hurtighet.

Øvelsesbank

Øvelser i øvelsesbanken, her er det greit å velge 2-3 øvelser som gjerne kan gå igjen over en periode før man bytter ut en og en øvelse.

Scroll dere nedover i øvelsesbanken og finn de øvelsene som dere mener passer å jobbe med for deres årskull akkurat nå, som sagt er det viktig å se progresjon og stabilitet i gruppa før dere skifter øvelser.

For å komme rett inn på øvelsesbanken trykk "her".