Årsmøte i Dal IL

Til medlemmene i Dal IL

Innkalling til årsmøte i Dal IL

Styret innkaller herved til årsmøte i Dal IL

Årsmøtet avholdes den 27. Februar 2019 kl. 19:00 på Dal Grendehus.

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 13. februar 2019 til mail leder@dalil.no

Sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene på årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret
Dal IL

Følg oss på Facebook!

©2018 Spoortz AS (tidligere 123klubb) leverer totalverktøy for effektiv klubbdrift