Dal IL har flere og flere medlemmer som nå har valgt denne banken, god service
og penger å spare i tillegg til at de bidrar når man trenger det som mest.