Innkalling til årsmøte

Årsmøtet er idrettslagets høyeste myndighet, og legger grunnlaget for idrettslagets virksomhet. Alle medlemmer i Dal IL har anledning til å delta på årsmøtet.

  
Styret innkaller herved til årsmøte i Dal IL
  
Årsmøtet avholdes den 30/3 2021 kl. 20:00 på Teams

Saker som et medlem ønsker å ta opp på årsmøtet, må sendes styret senest 16/3  til epost: leder@dalil.no

Sakliste med saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene minst 1 uke før årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet fylle 15 år i løpet av kalenderåret, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha betalt kontingenten.

Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8.

For påmelding til Teams-møte og link til møte, send epost til styreleder@dalil.no innen fredag 26/3.

 

Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Styret, Dal IL